logo

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta konstrukcije poslovno-stambenog objekta u Ulici IV Viteške brigade 72, Ilidža

Projekt details

Lokacija: Ilidža, BiH

Investitor: Fabing d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada glavnog i izvrdbenog projekta konstrukcije

  • Share