logo

Usluge labaratorijskih ispitivanja modula stišljivosti i druga ispitivanja asfaltnog sloja

Projekt details

Lokacija: Ilijaš, BiH

Investitor: Općina Ilijaš

Usluga: Terenska ispitivanja

  • Share