logo

Geološko-geomehanički radovi za dalekovod Tomislavgrad-Kupres, dionica SM (27) Mokronoge – TS Kupres

Projekt details

Lokacija: Tomislavgrad-Kupres, BiH

Investitor: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Usluga: Inženjersko-geološko kartiranje bušotina i izrada geološko-geomehaničkog profila, Izrada pripremne geotehničke studije (misija G1)

  • Share