logo

Geotehničko praćenje radova geotehnička misija G31 i G32 postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda u Mostaru

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Aktor d.o.o. Sarajevo

Usluga: Provjera odgovaraju li stvarni geotehnički uvjeti terena pretpostavkama iz geotehničkog projekta, kontrola modula zbijenosti završnog sloja: Objekt 1 ? temeljna ploča dim. 9,70 x12,0 m objekt temeljen na tamponskom sloju debljine 50 cm; Objekt 2 ? temeljne traka B=1,20 i 1,50 m objekt temeljen na zamjenskom sloju debljine do 1,60 m; Objekt 3 ? temeljna ploča dim. 29,30 x18,75 m temeljena na zamjenskom sloju debljine; Objekt 10a ? temeljna ploča; Objekt 10b ?temeljna ploča i temeljne stope.

  • Share