logo

Glavni projekat sanacije tunela “Jasen” (T16.2-003-22) u naselju Ustirama, na cesti M16.2, dionica Prozor – Jablanica 1, km 17+686 – Izmjene i dopune

Projekt details

Lokacija: Prozor – Rama, BiH

Investitor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada projektne dokumentacije

  • Share