logo

Interpretacija rezultata tehničkog promatranja na hidroelektranama – HE Mostar, HE Rama, CHE Čapljina, HE Jajce 1, HE Jajce 2, HE Peć Mlini, HE Mostarsko Blato

Projekt details

Lokacija: BiH

Investitor: JP Elektoprivreda HZ HB Mostar

Usluga: Interpretacija rezultata tehničkih promatranja na hidroelektranama

  • Share