logo

Ispitivanje tlačne čvrstoće i volumne mase uzoraka betona stambeno-poslovnog objekta “Stara pilana”

Projekt details

Lokacija: Nevesinje, BiH

Investitor: M.D.M. d.o.o. preduzeće za građevinarstvo, proizvodnju i trgovinu

Usluga: Kontrola kvalitete

  • Share