logo

Izrada geotehničke misije G31 (sa prijevodom) za podvožnjak PP Vrbovac na dionici autoceste Svilaj-Odžak

Projekt details

Lokacija: Odžak, BiH

Investitor: Strabag d.o.o. BiH

Usluga: Izrada izvedbenog geotehničkog projekta

  • Share