logo

Izrada geotehničkih misija G31 i G32 za potrebe izgradnje pristupnih puteva i radnih platoa Vjetroelektrane Podveležje

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: HP Investing d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada izvedbenog projekta

  • Share