logo

Izrada geotehničkog izvještaja sa geotehničkim projektom Misije G21 za Projekt sanacije krova zgrade Društva crvenog križa/krsta BiH

Projekt details

Lokacija: Sarajevo, BiH

Investitor: Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Usluga: Izrada glavnog geotehničkog projekta

  • Share