logo

Izrada geotehničkog projekta (Misija G21) kao dijela glavnog projekta za izhođenje građevinske dozvole VE Debelo Brdo na Kupresu

Projekt details

Lokacija: Kupres, BiH

Investitor: Koncig d.o.o. Posušje

Usluga: Izrada glavnog geotehničkog projekta

  • Share