logo

Izrada glavnih projekata u LOT-2 za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju pedesetjedne stambene jedinice u općini Orašje

Projekt details

Lokacija: Orašje, BiH

Investitor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Usluga: Izrada glavnih projekata

  • Share