logo

Izrada Glavnog projekta izgradnje tunela “Žaba” (L=cca 975 m) na cesti M17.3 Neum – Stolac, dionica Bročanac – Drenovac

Projekt details

Lokacija: Neum – Stolac, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada glavnog geotehničkog projekta tunela

  • Share