logo

Izrada glavnog projekta konstrukcije poslovno-skladišnog objekta u ulici Safeta Zajke bb, Općina Novi Grad

Projekt details

Lokacija: Sarajevo, BiH

Investitor: Toplota d.o.o. Zenica

Usluga: Izrada glavnog projekta konstrukcije

  • Share