logo

Izrada glavnog projekta sanacije oštečenog asfaltnog kolovoza na magistralnoj cesti M6, dionica Gorica-Vitina, L=4.2 km

Projekt details

Lokacija: Grude – Ljubuški, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada glavnog projekta sanacije kolovoza

  • Share