logo

Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)

Projekt details

Lokacija: BiH

Investitor: JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

Usluga: Izrada idejnog i glavnog projekta brze ceste

  • Share