logo

Izrada idejnog i glavnog projekta potrebnih za dobijanje urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole za izgradnju obrambenog nasipa od poplava Gabela Polje

Projekt details

Lokacija: Čapljina, BiH

Investitor: Općina Čapljina

Usluga: Izrada geomehaničkih podloga, idejnog i glavnog projekta

  • Share