logo

Izrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke suglasnosti za dionicu autoceste na koridoru Vc, Mostar Jug-Buna, poddionica Mostar Jug-Kvanj

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada programa istražnih radova, geoloških podloga, geotehničkih elaborata i projekata sa labaratorijskim ispitivanjima

  • Share