logo

Izrada Misija (G23) – Rehabilitacija kolovoznih površina i uređenje saobraćajnice Ulice Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Jajcu

Projekt details

Lokacija: Jajce, BiH

Investitor: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share