logo

Izrada projekta autoceste Zvirovići-Bijača, od stacionaže km 14+665 do km 14+735 – skraćenje tunela Bijela Vlaka

Projekt details

Lokacija: Čapljina-Ljubuški, BiH

Investitor: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Usluga: Izmjena glavnog projekta tunela

  • Share