logo

Izrada projektne dokumentacije za saniranje putnog pravca M17 Čole-Lager, uređenje korita rijeke Željeznice, saniranje putnog pravca Stara cesta-Papratnica, uređenje korita rijeka Papratnice i uređenje korita potoka Džamijaš

Projekt details

Lokacija: Žepče, BiH

Investitor: Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo

Usluga: Geološke podloge i glavni projekt sanacije

  • Share