logo

Izvedba geološko-geomehaničkih istražnih radova za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog objekta “Mljekara”

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Mo Herc d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada geomehaničkog elaborata

  • Share