logo

Konzultantske usluge (priprema geoloških podloga) za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje rijeke Rakitnice

Projekt details

Lokacija: Rogatica, BiH

Investitor: Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina

Usluga: Izrada geoloških podloga

  • Share