logo

Laboratorijska ispitivanja primjenjenih materijala na izgradnji autoceste na koridoru Vc, poddionica Vlakovo – Lepenica

Projekt details

Lokacija: Ilidža, Kiseljak, BiH

Investitor: Cengiz Insaat d.o.o. Sarajevo

Usluga: Provođenje laboratorijskih ispitivanja eksterne kontrole Provođenje eksterne kontrole ugrađenog materijala pri izgradnji sljedećih objekata na predmetnoj dionici: 2 tunela, 2 vijadukta, trasa puta

  • Share