logo

Nabavka usluge snimanja i izrade projekta sanacije u dovodnom tunelu br. 2 pogona HE Jablanica

Projekt details

Lokacija: Jablanica, BiH

Investitor: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

Usluga: Istražni radovi i izrada projekta sanacije

  • Share