logo

Nadzor na izgradnji Južne obilaznice Mostara, Dionica Miljkovići – Rodoč – veza na M17, potez rotor Varda (P231) – ulaz u tunel Novi (P280), L=1.516m uključujući vijadukt “Marijanovića Draga” L=200m

Projekt details

Lokacija: BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share