logo

Nadzor nad izvođenjem radova na projektu – Sanacija mosta preko rijeke Vrioštice na cesti M6, km 31+216, dionica Grude – Ljubuški

Projekt details

Lokacija: Grude – Ljubuški, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share