logo

Nadzor nad sanacijom škarpe, cesta M17_013, dionica Jablanica – Potoci, km 7+200 do km 7+750, Komadinovo Vrelo

Projekt details

Lokacija: Jablanica – Mostar, BiH

Investitor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova

  • Share