logo

Revizija geotehničkog elaborata sa geotehničkim projektom (Misija G23) – rekonstrukcija i dogradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Jusovina bb, Mostar

Projekt details

Lokacija:Mostar, BiH

Investitor: Delta-Z Infinitet d.o.o. Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share