logo

Revizija geotehničkog projekta za potrebe rekonstrukcije objekta pansiona i bazara – Onešćukova br. 23, Mostar

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Arhi Plus d.o.o. Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share