logo

Revizija građevinskog dijela projekta tunela “Novi” i “Privorac” u sklopu južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići – Rodoč – veza na M17 – LOT2

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Revizija projektne dokumentacije

  • Share