logo

Stručna suradnja na kontroli kvaliteta betona u tvornici betona Paškić na lokaciji Međugorje

Projekt details

Lokacija: Međugorje, Čitluk, BiH

Investitor: Paškić d.o.o. Široki Brijeg

Usluga: Kontrola proizvodnje

  • Share