logo

Stručna suradnja na kontroli proizvodnje kamenog frakcioniranog agregata na kamenolomu Ograina, Žepče

Projekt details

Lokacija: Žepče, BiH

Investitor: Dim – Kamenolom d.o.o. Žepče

Usluga: Kontrola proizvodnje

  • Share