logo

Stručni nadzor na radovima na sanaciji štete od poplava na objektima javne infrastrukture za područje u općini Tomislavgrad

Projekt details

Lokacija: Tomislavgrad, BiH

Investitor: Federalno ministarstvo Poljoprivrede, Vodoprivrede i Šumarstva / PIU Šumarstva i poljoprivrede

Usluga: Nadzor radova rehabilitacije i rekonstrukcije cesta

  • Share