logo

Stručni nadzor nad sanacijom slijeganja trupa ceste M16.2_003, dionica: Prozor – Jablanica km 20+700

Projekt details

Lokacija: Prozor – Jablanica, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share