logo

Usluge eksterne kontrole kvaliteta pri izgradnji dionice autoceste Drivuša – Donja Gračanica, poddionica Klopče – Donja Gračanica

Projekt details

Lokacija: Zenica, BiH

Investitor: Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG

Usluga: EXCQ

  • Share