logo

Usluge ispitivanja materijala i kontrola kvaliteta u okviru projekta “Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u Bihaću”

Projekt details

Lokacija: Bihać, BiH

Investitor: Ludwig Pfeiffer Banja Luka

Usluga: Eksterna kontrola kvalitete

  • Share