logo

Kontakt


IGH d.o.o.

Adresa:
Bišće polje bb,
88.000 MOSTAR, BiH

Telefon: +387 36 449-880
Mobitel: +387 63 312-994
Fax: +387 36 449-888

Web: www.igh.ba
E-mail: igh-mostar@igh.ba

JIB: 4227725460006
PDV: 227725460006

Djelatnost:
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje