logo

Licence i Akreditacije

IGH je prethodnom razdoblju stekao odgovarajuće licence nadležnih federalnih ministarstava: Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i certifikat o akreditaciji izdat od Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

1. Akreditacija prema normi BAS/EN/ISO/IEC 17025:2005 izdana od BATA Accreditation

2. Ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte – Lista “A” izdato od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine) izdano od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

4. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata izdano od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

5. Ovlaštenje za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda i to kako slijedi:
– beton prema specifikaciji EN 206-1,
– agregat za beton prema specifikaciji EN 12620,
– ploče sa šupljinama prema specifikaciji EN 1168,
– malter za ziđe prema specifikaciji EN 998-1 i 998-2,
– zidni elementi prema specifikaciji EN 771-1, EN 771-3, EN 771-4,
– bitumenske mješavine prema specifikaciji EN 13018, EN 12271,
– agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu, nevezane i hidraulički vezane materijale, željeznicki tucanik premu specifikacijama EN 13043, EN 13055, EN 13450, izdano od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

6. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje (transportna infrastruktura), i to propusta, mostova, tunela, nadvožnjaka, podvožnjaka, viadukata i potpornih konstrukcija, izdano od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

7. Ovlaštenje za nositelja izrade Studija o utjecaju na okoliš i Planova aktivnosti, izdato od Federalnog ministarstva okoliša i turizma

8. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine) izdato od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

9. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izvođenja labaratorijskih geotehničkih ispitivanja, izdato od Federalnog ministarstva prostornog uređenja