logo

Djelatnost

Temeljne djelatnosti tvrtke su kreću od ispitivanja različitih građevinskih materijala i proizvoda, preko različitih vrsta nadzora, projektiranja i revizije (visokogradnja, niskogradnja, hidrotehnika, geotehnika i dr.), do zaštite čovjekove sredine.
Osnovne djelatnosti obuhvaćaju:

ARHITEKTONSKE I TEHNIČKE DJELATNOSTI I TEHNIČKO SAVJETOVANJE

 • projektiranje u niskogradnji (ceste, tuneli, mostovi, hidrotehnički, geotehnički i drugi objekti)
 • revizije
 • ekspertize
 • nadzori

ISPITIVANJE GRAĐEVNIH MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 • beton i komponente betona (agregat, cement, voda i aditivi)
 • armaturni čelik
 • kamen
 • injekcijske smjese i njihove komponente
 • ekspertize, interpretacije, dopuštenja, certifikati, izvješća
 • ispitivanja asfalta i njegovih komponenti
 • laboratorijska i “in-situ” ispitivanja

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I GEOTEHNIČKO PROJEKTIRANJE

 • preliminarna, kontrolna i naknadna ispitivanja
 • laboratorijska i “in-situ” ispitivanja
 • geotehnički elaborati i projekti u niskogradnji i visokogradnji

GRAĐEVINARSTVO

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
 • Konzultantske usluge (ekonomske, menadžerske i tehnološke)
 • Tehničko ispitivanje i analiza
 • Proizvodnja specijalnih materijala u graditeljstvu, miksanje mortova i dr.
 • Predstavljanje stranih tvrtki
 • Usluge kontrole kvalitete i kvaliteta u uvozu i izvozu roba