logo

Eksterna kontola primjenjenih materijala na izgradnji Autoceste na koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak

Projekt details

Lokacija: Odžak, BiH

Investitor: Tempo-Vranica d.d. Mostar

Usluga: Provođenje laboratorijskih ispitivanja eksterne kontrole

  • Share