logo

Izrada misija G31 i G32 za objekt 1 stambeno-poslovnog kompleksa Kapetanovina

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Mo Haus d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada izvedbenog geotehničkog projekta

  • Share