logo

Pripremna geotehnička studija – Misija G1 – Vila Fortuna

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Fortuna Trade Tours d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada idejnog geotehničkog projekta

  • Share