logo

Misija G31 i G32 Sanacija padine iznad postrojenja HE Rama

Projekt details

Lokacija: Prozor – Rama, BiH

Investitor: HP Investing d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada geotehničkog izvedbenog projekta

  • Share