logo

Izrada geotehničkog elaborata za potporni zid na desnoobalnom kanalizacijskom kolektoru u Mostaru

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Grad Mostar

Usluga: Izrada geotehničkog elaborata

  • Share