logo

Izrada projekta tehničkog osmatranja bušotine CHE Čapljina

Projekt details

Lokacija: Čapljina, BiH

Investitor: Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Usluga: Izrada projekta tehničkog osmatranja bušotine

  • Share