logo

Revizija geotehničkog elaborata i geotehničkog projekta – Proizvodni kompleks FEAL

Projekt details

Lokacija: Široki Brijeg, BiH

Investitor: Feal d.o.o. za preradu aluminija

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share