logo

Izrada geomehaničkog elaborata na lokaciji buduće poslovne zgrade Elekroprijenosa BiH

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Usluga: Izrada geomehaničkog elaborata i geotehničkog projekta

  • Share