logo

Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja regionalnih cesta u Županiji Zapadno hercegovačkoj

Projekt details

Lokacija: ŽZH, BiH

Investitor: Javne ustanove Ceste ŽZH

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share