logo

Usluge nadzora pri izgradnji minihidroelektrane Glavica-Šipovo

Projekt details

Lokacija: Šipovo, BiH

Investitor: BBB d.o.o. Šipovo

Usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova

  • Share